Bezpłatna fizjoterapia dla seniorów ze znacznym stopniem niepełnosprawności - I Grupa

  • z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu
  • z uszkodzeniami rdzenia kręgowego
  • z chorobami przewlekle postępującymi
  • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach
  • z urazami kończyn dolnych
  • w stanie wegetatywnym lub apalicznym
  • z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • po zabiegach endoprotezoplastyki 

Finansowane przez:

UWAGA: Konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza

do 80 dni bezpłatnej fizjoterapii

KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA